Влакнестият състав на Око-пур позволява лесното абсорбиране на петролни продукти, химикали, бои, разлети петна от почистващи материали и др. , в сравнение с общоприетите средства. Това означава, че могат да се използват малки количества, с които почистването става по-бързо, по-евтино и по-разходооправдано. Бързото действие на Око-пур е и по-нататъшно спестяване на ценно работно време. Око-пур е хидрофобен и неразтворим, така че е еднакво ефикасен върху сухи и влажни повърхности или върху вода.