БЕТОН, ГУДРОНИРАНИ ПЛОЩАДКИ И ДРУГИ “ТВЪРДИ” ПОВЪРХНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЧВА,  ВОДНИ ИЛИ ВЛАЖНИ ПОВЪРХНОСТИ .ВИНАГИ НАНАСЯЙТЕ ДОСТАТЪЧНО ОКО-ПУР, ЗА ДА ПОКРИЕТЕ РАЗЛИВА

 

Ниско-вискозитетните петролни продукти като бензин, дизел, разтворители и др. ще се абсорбират моментално и се измитат веднага. Продукти с по-голям вискозитет,  като хидравлични и смазочни масла, измиващи препарати, боя и др. се нуждаят от енергично разбъркване с твърда метла с цел петролния продукт да влезе в контакт с Око-пур. Това отнема само няколко секунди. Абсорбираният продукт може веднага да се измете.

Напоената с петролен продукт почва се нуждае от разрохкване и нанесения Око-пур трябва да се разбърка в нея, за да абсорбира петролния продукт/химикал..

 При влажни условия, следвайте процедурата описана по-горе като прокарате абсорбирания с Око-пур петролен продукт през водата към по-висока точка на повърхността, оставяйки чистата от нефт вода да се оттича надолу.

Око-пур може да се използва   като предпазна мярка, да се нанесе под мястото, където се очаква разлив и да бъде изметен след завършване на работата.

 

ВЪВ ВОДА

 

Око-пур е еднакво ефективен във вода и вероятно не съществува подобен конкурентен продукт поради факта, че той плува във водата и абсорбирания продукт не се излужва. Ниско вискозитетни горива и масла могат да се изметат или изгребат от повърхността с подръчно ситно сито или мрежа след като са абсорбирани от Око-пур.

Някои продукти с по-голям вискозитет се нуждаят от допълнително енергично разбъркване.