ко-пур" е изключително ефикасен за ежедневна употреба и при спешни случаи, винаги
когато разливи от нефт, химични вещества, боя или петна от други препарати представляват
потенциален проблем, на пример : пътнотранспортни произшествия, граждански и други
инженерни проекти, летища, бензиностанции, сервизни цехове, училища, битови и индустриални помещения.